Uncategorized

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประเภทใด สามารถขายไฟคืนให้ภาครัฐได้

การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น นอกจากจะผลิตขึ้นเพื่อใช้เองแล้ว เชื่อไหมว่ายังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย เพราะปัจจุบันนี้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามโซล่าเซลล์นั้นมีหลายระบบและไม่ใช่ทุกระบบที่จะขายไฟคืนได้ แล้วควรติดตั้งระบบไหนดีจะจึงขายไฟคืนให้กับภาครัฐได้ บทความนี้มีคำตอบ

  • ระบบ Off Grid เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ โดยจะถูกนำมาใช้งานเมื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกล ในบริเวณที่ขอขยายไฟแล้วเสียค่า โซล่าเซลล์เชียงราย ใช้จ่ายสูงเกินไป ระบบโซล่าเซลล์รูปแบบนี้ไม่เชื่อมโยงกับการไฟฟ้า ดังนั้นไม่สามารถขายไฟคืนให้ภาครัฐได้
  • ระบบ On Grid มีการเชื่อมโยงกับการไฟฟ้า ในช่วงมีแดดจัดจะใช้ไฟจากระบบโซล่าเซลล์ แต่ถ้าแดดอ่อน/ฝนตกหรือในเวลากลางคืนระบบโซล่าเซลล์จะตัดการทำงานและสลับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เรียกว่ามีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาแน่นอนไม่ว่าฝนตกแดดออก(ยกเว้นถ้าไฟจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซล่าเซลล์จะหยุดทำงานตามไปด้วย) ระบบนี้สามารถขายคืนไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐได้แต่ต้องทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยก่อน
  • ระบบ Hybrid เป็นระบบที่รวมข้อดีระหว่าง Off Grid และ On Grid คือมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าและมีแบตเตอรี่สำหรับสำรองพลังงานด้วย ในเวลาที่มีแดดก็ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้เลยแต่ถ้าพลังงานที่ผลิตได้มีมากกว่าความต้องการใช้งานก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้ในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกได้ ระบบมีความเสถียรมาก จะไฟตก ไฟดับ กลางวัน-กลางคืน ฝนตกแดดออกก็มีไฟใช้เสมอ อย่างไรก็ตาม Inverter มีให้เลือกน้อยและยังไม่ผ่านการรับรองจากการไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถขายไฟคืนได้ แถมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ติดตั้งระบบยังมีมาก ค่าใช้จ่ายจึงสูงตามไปด้วย หากไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไฟดับบ่อยจริงๆ ไม่แนะนำให้ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ Hybrid

สรุปได้ว่าโซล่าเซลล์ทั้ง 3 ระบบมีเพียง On Grid ระบบเดียวเท่านั้นที่จะสามารถขายไฟคืนให้กับภาครัฐได้ เพราะฉะนั้นใครที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานและต้องการมีสิทธิ์ขายไฟคืนได้ด้วยก็ต้องติดตั้งระบบนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามจะขายได้ก็ต้องขออนุญาตติดตั้งและขออนุญาตขายไฟก่อน หลังจากนั้นทางการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละเดือนเราผลิตไฟออกไปปริมาณเท่าไร หากผลิตเกินไปการไฟฟ้าก็จะจ่ายเงินคืนมาให้หรือจะใช้เป็นส่วนลดค่าไฟในเดือนถัดไปก็ได้เช่นเดียวกัน

Leave a Reply